Doškolovací kurs – licence „C“

13. 11. 2017
Trenérská rada MěFS Brno – venkov, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  stanovila termín doškolovacího kursu licence „C“, pro trenéry kterým končí platnost licence „C“ ke dni 31.12.2017, nebo již skončila dříve.
Termín doškolení, byl stanoven  na 14.1.2018.
Zájemci o absolvování uvedeného trenérského školení, vyplní přihlášku, která je k dispozici na níže uvedené adrese:
http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu
Dále je nutné vyplnit níže přiložený formulář – „doplnění údajů“ – viz. níže v souboru.
doplneni-udaju-k-vystaveni-trenerskeho-prukazu
doskoleni-licence-c14-1-2018_novy