Rozhodnutí VV FAČR – přerušení SR 2020/2021

12. 10. 2020

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O PŘERUŠENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021

V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěžního řádu FAČR Výkonný výbor rozhodl dne 9. 10. 2020 tak, že
s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. se přerušuje Soutěžní ročník
2020/2021 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové
asociace jako řídícího orgánu soutěže.