Trenérské školení – licence „C“

10. 10. 2017
Trenérská rada MěFS, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  vypisuje školení pro zájemce o trenérskou licenci „C“.
Termín školení, byl stanoven  17+18.11.2017, školné za uvedené školení, bylo dle platné metodiky FAČR pro udělování trenérské licence „C“ stanoveno ve výši 2 000,- Kč, termín pro splatnost uvedené částky a číslo bankovního spojení,  bude následně upřesněno a zveřejněno.
Zájemci o absolvování uvedeného trenérského školení, vyplní přihlášku, která je přílohou uvedené žádosti a je taktéž k dispozici ke stažení na webových stránkách svazu.
Vyplněnou přihlášku, zájemci zašlou na emailovou adresu sekretáře MěFS – viz. níže v termínu do 31.10.2017.
Přihláška:
prihlaska-na-skoleni-trenera-c