Trenérský kurs – licence „C“

1. 6. 2020
Trenérská rada MěFS, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  vypisuje školení pro zájemce o trenérskou licenci „C“.
Termín školení, byl stanoven na  24. + 25.10.2020, školné za uvedené školení, bylo dle platné metodiky FAČR pro udělování trenérské licence „C“ stanoveno ve výši 800,- Kč.
Přihlašování probíhá centrálně na stránkách FAČR – odkaz níže, kde jsou uvedeny i veškeré informace k vypsanému kursu :
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/b4fe6164-9b4f-11ea-97c2-abcbd436b0de