Nová pravidla fotbalu 2016

22. 8. 2016

Pravidlová komise IFAB v letošním roce provedla komplexní revizi pravidel fotbalu. Je to nejrozsáhlejší revize Pravidel fotbalu ve 130ti-leté historii IFAB.

O tištěných Pravidlech fotbalu ZDE

Většinou jde o drobné úpravy, nicméně některé jsou zásadní. Níže najdete námi vybrané změny.
K jejich pochopení krátké vysvětlivky. HP – hrací plocha; PK – pokutový kop; PVK – přímý volný kop; NVK – nepřímý volný kop; RT – realizační tým; MR – míč rozhodčí (panenka); R – rozhodčího; AR – asistent rozhodčího

1. Rozhodčí může vyloučit hráče před provedením výkopu, od okamžiku předzápasové kontroly hrací plochy. Takový hráč se už nesmí objevit v zápise v žádné funkci, může být nahrazen náhradníkem.

2. Pokud náhradník, člen realizačního týmu nebo vyloučený, vystřídaný hráč vstoupí bez souhlasu rozhodčího na HP a bude kvůli tomu přerušena hra (ovlivní hru – udělá faul, přestupek, zabránění dosažení branky), rozhodčí nařídí ve prospěch soupeře přímý volný nebo pokutový kop. Dříve sudí nařizoval NVK.

3. Pokud cokoliv/kdokoliv (jiný než hráč) zasáhne míč směřující do branky, R branku uzná, pokud se míč dostane do branky a zásah míče neovlivnil bránícího hráče.

4. R neuzná branku, pokud hráč, člen RT, které dosáhlo branky, nebo cizí osoba napomohla dosažení branky.

5. Rozhodčí může ČK a ŽK používat pouze od okamžiku vstupu na hrací plochu k zahájení utkání do opuštění HP po ukončení utkání.

6. Hráč po ošetření na HP ji nemusí opouštět v těchto případech:
– Je-li zraněn brankář, pokud se srazil brankář a hráč soupeře a oba potřebují okamžité ošetření
– Když se srazili dva hráči téhož družstva a oba potřebují okamžité ošetření
– Je zraněn v důsledku přestupku, za který je soupeř napomenut nebo vyloučen (bezohledný přestupek nebo surová hra) a ošetření bylo provedeno rychle

7. Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně/jasně se pohnul – při všech způsobech navázání hry (volné kopy atd.). Při známé „Otepkově“ fintě z rohu už tedy nestačí, aby se hráč míče jen dotknul.

8. Při výkopu může být míč kopnut kterýmkoliv směrem (i dozadu na vlastní polovinu).

9. Volný kop za ofsajd (NVK) je proveden v místě, kde došlo k ofsajdu (i na vlastní polovině hrací plochy). Dříve se kopalo z místa, kde byl hráč v ofsajdové pozici. V tomto případě jde o „vracející se hráče, kteří se zapojí do hry a tím původní ofsajdovou pozici „promění“ aktivní hrou v ofsajd.

10. Pokud je míč ve hře a hráč se dopustí přestupku na hrací ploše vůči soupeři nebo soupeři, spoluhráči, náhradníkovi vlastního družstva, vystřídanému hráči, členovi realizačního týmu, rozhodčímu, nařídí rozhodčí PVK nebo PK, Dříve sudí v případě provinění na spoluhráči a členech vlastního realizačního týmu nařizoval NVK.

11. Pokud je míč ve hře a hráč se dopustí přestupku na hrací ploše vůči jiné osobě, nařídí sudí míč rozhodčího.

12. Některé přestupky v PÚ, při nichž je zmařena zjevná branková možnost, jsou nyní trestány „pouze“ ŽK. Týká se to situace, když se bránící hráč (včetně brankáře) dopustí přestupku v souboji o míč (pokoušel se a měl možnost hrát míčem) – ŽK.

13. Pokud ale v PÚ hráč zmaří vyloženou šanci soupeře úmyslným hraním míče rukou, držením (taháním) nebo strčením, surovou hrou, uděluje sudí i nadále po nařízení PK také ČK.

14. Jestliže při zahrávání penalty dříve, než bude míč ve hře, poruší pravidlo brankář (např. zkrátí předepsanou vzdálenost) a PK není proměněn (nebo je opakován), brankář nyní obdrží ŽK.

15. Jestliže při zahrávání penalty hráč kopne míč zpět (nebo když penaltu zahraje jiný hráč než byl určen), sudí penaltu nenechá opakovat a nařídí ve prospěch bránícího týmu NVK. Hráči, který PK zahrával, udělá vždy také ŽK.

16. Jestliže při zahrávání penalty hráč použije nedovolený trik (nebo fintu po dokončení rozběhu), rozhodčí nenechá penaltu provést a nařídí ve prospěch bránícího týmu NVK. Hráči, který PK zahrával, udělá vždy také ŽK.

17. Soupeř, který nesportovně rozptyluje nebo zdržuje hráče, který provádí vhazování (včetně nedodržení předepsané vzdálenosti 2 m od místa, kde je vhazování prováděno) je napomenut za nesportovní chování a pokud bylo vhazování provedeno, je nařízen nepřímý volný kop.

Zdroj: www.jmkfs.cz a www.fotbal.cz