Řádná Valná hromada MěFS Brno – 6.2.2020

7. 2. 2020

Ve čtvrtek 6.2.2020 proběhla ve velkém sále hotelu Avanti  Valná hromada MěFS Brno, které se mimo delegátů z „27“ klubů z celkového počtu „29“ klubů příslušejících k MěFS Brno, zúčastnili i následující vzácní hosté:

p. Mgr. Jan Maroši – předseda VV MěFS, dále pp. JUDr. Vladimír Kristýn – předseda VV JmKFS, Bc Josef Dvořáček – sekretář JmKFS, Jiří Zorník – místopředseda VV MěFS   a Jan Zycháček – předseda OFS Brno-venkov.

Delegáti VH schválili Usnesení z VH, které bude umístěno na Úřední desku MěFS Brno.

 

Na VH MěFS bylo taktéž poblahopřáno k nedávným „80“ narozeninám, dlouholetému předsedovi STK p. Zdeňku Šromovi.