Doškolení licence „C“ – 7.9.2020, Brno – TCM, Brněnské Ivanovice

18. 8. 2020
Trenérská rada MěFS, ve spolupráci s GT manažerem p. Schwarzem,  vypisuje doškolení pro držitele trenérské licence, kterým končí, nebo již skočila platnost trenérského průkazu licence „C“.
Termín doškolení, byl stanoven na  7.9.2020, školné za uvedené školení, bylo dle platné metodiky FAČR pro udělování trenérské licence „C“ stanoveno ve výši 300,- Kč.
Přihlašování probíhá centrálně na stránkách FAČR – odkaz níže, kde jsou uvedeny i veškeré informace k vypsanému kursu :
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/4cf6bc12-e125-11ea-bbf1-b9695736a6a4