Statutární město Brno – Investiční dotace

2. 12. 2020

Městský fotbalový svaz Brno v kalendářním roce 2020 obdržel účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna, na základě podepsané „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna“, č. smlouvy: 6720091832 ve výši 170 000,- Kč, na základě které, realizoval a organizoval, činnost mládežnických výběrů MěFS v roce 2020.