Komise

Sportovně technická komise (STK)
Předseda komise: Čurdová Hana
Telefon: 777 203 734
E-mail: STKMeFS@seznam.cz
Členové komise:  Eliáš Václav,Vacula Petr

Disciplinární komise (DK)
Předseda komise: Bc.Hanus Josef
Telefon: 723 137 223
E-mail: pepehanus@seznam.cz
Členové komise: Gavenda Jiří, Pohanka Milan, Procházka Karel, Vévodová Alice

Komise rozhodčích (KR)
Předseda komise: Mgr. Knecht Milan
Telefon: 776 886 442
E-mail: fotbal-knecht@seznam.cz
Členové komise: Brezáni Dárius (obsazovací úsek) tel.: 733 344 826, email:  obsazeni.mefsbrno@seznam.cz, Bc. Horák Martin, Ing. Junek Martin, Kocman Jakub, Bc. Kučera Roman

Komise mládeže a trenérsko-metodická komise (KM a TMK)
Předseda komise: Mgr. Němčanský Tomáš
Telefon: 777 584 959
E-mail: TomasNemcansky@seznam.cz
Členové komise: Dvořáček Josef, Kreidl Svatopluk, Nečas Pavel,  Skoumal Zdeněk, Šafránek Ondřej

Revizní komise MěFS (RK)
Předseda komise: Půček Jaroslav 
Telefon: 739 512 973 
E-mail: Jaroslav.Pucek@seznam.cz 
Členové komise: Ing. Malý Cyril, Říha Štěpán