Prohlášení hráče, funkcionáře – jednání v DK

15. 4. 2019