Statutární město Brno – neinvestiční individuální dotace

2. 7. 2024

Městský fotbalový svaz Brno v kalendářním roce 2024 obdržel účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu města Brna, na základě podepsané „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna“, č. smlouvy: 5124093351 ve výši 180 000,- Kč, na základě které, realizuje a organizuje, činnost mládežnických výběrů MěFS v roce 2024.