Losovací aktiv MěFS

2. 7. 2019

V pátek 28.6.2019 proběhl ve velkém sále hotelu Avanti losovací aktiv MěFS pro SR 2019/2020. Na losovacím aktivu za účasti 27 klubů hrající soutěže MěFS zazněla zpráva předsedkyně STK pí. Hany Čurdové, ve které zhodnotila uplynulý SR 2018/2019.

Předsedkyně STK dále seznámila přítomné zástupce členských klubů s novinkami na SR 2019/2020 a bylo provedeno vlastní rozlosování SR 2019/2020.