Poskytnutá neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

9. 5. 2019

Městský fotbalový svaz Brno, na základě platné „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna“, podepsané dne 29.4.2019, obdržel na kalendářní rok 20019, dotaci ve výši 155 000,- Kč.