VH MěFS Brno – 30.1.2024

14. 12. 2023

V úterý 30.1.2024, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, VH MěFS.         

VH se zúčastnilo 24 zástupců členských klubů působících v rámci MěFS, dále předseda VV MěFS p. Mgr. Jan Maroši, místopředseda VV MěFS p. Jiří Zorník, členové VV MěFS a předsedové odborných komisí, působících v rámci MěFS.         

Hostem VH byl za  Jihomoravský krajský fotbalový svaz,  předseda VV JmKFS p. JUDr. Vladimír Kristýn, OFS Brno-venkov, zastupoval na VH, předseda VV OFS Brno-venkov p. Jan Zycháček.                 

VH přijala usnesení, které je níže přiloženo.

Usnesení VH zde:

Usnesení z VH MěFS 2024