VH MěFS Brno

15. 12. 2021

V souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, svolává VV MěFS Brno na termín 25.1.2022 Valnou hromadu MěFS Brno.

Dokumenty VH zde:

Svolání řádné VH MěFS

Delegační list 2022

Program VH MěFS 2022

JEDNACÍ ŘÁD

INFORMACE GS_01.2022