VH MěFS Brno

1. 2. 2023

Ve čtvrtek 26.1.2023, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, VH MěFS.         

VH se zúčastnilo 26 zástupců členských klubů působících v rámci MěFS, dále předseda VV MěFS p. Mgr. Jan Maroši, místopředseda VV MěFS p. Jiří Zorník, členové VV MěFS a předsedové odborných komisí, působících v rámci MěFS.         

Hostem VH byl za  Jihomoravský krajský fotbalový svaz,  sekretář JmKFS p. Bc. Josef Dvořáček, OFS Brno-venkov, zastupoval na VH, předseda VV OFS Brno-venkov p. Jan Zycháček.                 

VH přijala usnesení, které je níže přiloženo.

Usnesení VH zde:

Usnesení z VH MěFS dne 26.1.2023