Volební VH MěFS

23. 3. 2021

V úterý 23.3.2021 proběhla za účasti 25 delegátů z členských klubů, příslušejících k MěFS a vzácných hostů pp. Mgr. Jana Marošiho předsedy VV MěFS, JUDr. Vladimíra Kristýna předsedy VV JmKFS, Bc. Josefa Dvořáčka, sekretáře JmKFS a Jiřího Zorníka místopředsedy VV MěFS, Volební VH MěFS. Na VH byl zvolen VV pro následující „4“ volební období, v následujícím složení:

Mgr. Jan Maroši – předseda VV

dále členové VV: pí. Hana Čurdová, pp. Patrik Holomek, Mgr. Martin Jelínek, Pavel Juračka, Lubomír Němec a Jiří Zorník.

Na VH byli taktéž zvoleni členové RK MěFS v následujícím složení:

pp.: Ing. Cyril Malý, Jaroslav  Půček a Štěpán Říha

Dokumenty VH zde:

Prezenční listina účastníků VH

Usnesení VH – 23.3.2021

Zpráva mandátové komise