VH MěFS Brno – 30.1.2024

14. 12. 2023

V úterý 30.1.2024, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, VH MěFS.         

VH se zúčastnilo 24 zástupců členských klubů působících v rámci…