VH MěFS Brno

1. 2. 2023

Ve čtvrtek 26.1.2023, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, VH MěFS.         

VH se zúčastnilo 26 zástupců členských klubů působících…