VH MěFS Brno

1. 2. 2023

Ve čtvrtek 26.1.2023, proběhla v souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, VH MěFS.         

VH se zúčastnilo 26 zástupců členských klubů působících…

VH MěFS Brno – 30.1.2018

14. 2. 2018

V úterý 30.1.2018 proběhla v malém sále hotelu Avanti  VH MěFS, které se mimo „26“ klubů z celkového počtu „30“ klubů příslušejících k MěFS Brno, zúčastnili i následující vzácní hosté:

p. Pavel Blaha – člen VV FAČR a předseda JmKFS