VH MěFS Brno

15. 12. 2021

V souladu s platnými články 14 bod 1 a 14 bod 4a+4b Stanov MěFS Brno, svolává VV MěFS Brno na termín 25.1.2022 Valnou hromadu MěFS Brno.

Dokumenty VH zde:

Svolání řádné VH MěFS

Delegační…

VH MěFS Brno – 30.1.2018

14. 2. 2018

V úterý 30.1.2018 proběhla v malém sále hotelu Avanti  VH MěFS, které se mimo „26“ klubů z celkového počtu „30“ klubů příslušejících k MěFS Brno, zúčastnili i následující vzácní hosté:

p. Pavel Blaha – člen VV FAČR a předseda JmKFS